Alapító okirat

A Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és egyéb ágazati jogszabályok alapján az iskola alapító okiratát 2016.április 16. napján módosította, és jelen okirat keretében egységes szerkezetbe foglalta az alábbiak szerint:

  • Az intézmény alapítója, fenntartója neve, cím
    Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány
   • 3000 Hatvan, Tanács út 9.
  • Az intézmény hivatalos neve
    Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája
  • Az intézmény feladat ellátási helye, címe
   • Székhelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9. (“A” épület)
   • Telephelyek:
    • 3000 Hatvan, Tanács út 7. (“B” épület)(1-es telephely)
    • 3000 Hatvan, Nagygombos, 0453/35 hrsz (2-es telephely)
  • Működése megkezdésének dátuma
    2005. szeptember 1.
  • Engedélyek számai, azonosító adatok, névhasználat
   • OM azonosító: 200584
   • Működési engedély száma: HE/OKT/281-5/2016.
   • KSH számjel: 18587834 8022 599 10
   • Adószám: 18587834-1-10
   • Pénzforgalmi számlaszám: OTP 11739054-20132156

Az intézmény neve 2019. szeptember 1.-től a következő: Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája
Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája 3000 Hatvan, Tanács út 9. OM azonosító: 200584
Az intézmény kör bélyegzőjének hivatalos szövege: Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája 3000 Hatvan, Tanács út 9. Adószám 18587834-1-10

  • Az intézmény típusa
   • Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény.
   • Intézményegségek
    • gimnázium
    • szakgimnázium
    • általános iskola
  • Az intézmény beiskolázási körzete
    Magyarország közigazgatási területe
  • Az intézmény alapfeladatainak megnevezése
   • Gimnáziumi nevelés-oktatás
   • Szakközépiskolai nevelés-oktatás
   • Általános iskolai nevelés-oktatás
  • Alaptevékenységei
   • Iskolarendszeren belül
    • 9.1 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1.-4. évfolyamokon
     • 091260 Felnőttoktatás 1.-4. évfolyamon
    • 9.2 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5.-8. évfolyamokon
     • 092140 Felnőttoktatás 5.-8. évfolyamon
    • 9.3 0922 Középfokú nevelés, oktatás
     • 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
     • 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
     • 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
     • 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
     • 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
  • Az intézmény képzési formái szerinti maximális tanulói létszámok iskolai rendszeren belül

10.1 normatíva jogcímenként:
1-8. évfolyamokon iskolai nevelés, oktatás esti tagozaton (székhely): 100 fő
9–12. évfolyamos (4 éves) gimnáziumi érettségire felkészítő nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben (székhely): 140 fő
9–12. évfolyamos (4 éves) gimnáziumi érettségire felkészítő esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni, esti oktatási rendben (székhely): 120 fő
11-12. évfolyamos (2 éves) szakközépiskola 2 évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben (székhely): 40 fő
11. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben (székhely): 40 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama (székhely, telephely 1; telephely 2): 120 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama (székhely, telephely 1; telephely 2): 40 fő
Iskolai rendszerű oktatás maximális tanulói létszáma összesen: 600 fő
Az iskola maximálisan felvehető tanulói létszáma: 600 fő

10.2 az oktatás munkarendje szerint:
Legmagasabb nappali tagozatos tanulói létszám (iskolarendszeren belüli képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben) (székhely, telephely 1; telephely 2): 340 fő
Legmagasabb esti tagozatos tanulói létszám (iskolarendszeren belüli képzés, délelőtti, délutáni és esti oktatási rendben) (székhely, telephely 1; telephely 2): 260 fő

10.3 Képzési formák szerint:
1-8. évfolyamokon általános iskolai képzés maximális létszáma (székhely): 100 fő
9-12. évf. gimnáziumi képzés maximális létszáma (székhely): 260 fő
11-12. évfolyamos szakközépiskola érettségire felkésztő szakasza (székhely): 40 fő
11. évf. szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzés (székhely): 40 fő
1/13-3/15. évf. szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzés szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama (székhely, telephely 1; telephely 2): 160 fő

  • Oktatott szakmák, szakmacsoportok OKJ szerinti megnevezése feladat ellátási helyenként
   • Iskolai rendszeren belüli oktatás-képzés
    • 11.1 Székhelyen
     • Alapfeladatok:

1-8. évfolyamokon iskolai nevelés, oktatás esti tagozaton: 100 fő
9–12. évfolyamos (4 éves) gimnáziumi érettségire felkészítő nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben: 140 fő
9–12. évfolyamos (4 éves) gimnáziumi érettségire felkészítő esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni, esti oktatási rendben: 120 fő
11-12. évfolyamos (2 éves) szakközépiskola 2 évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben: 40 fő
11. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben: 40 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben: 120 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben: 40 fő
Iskolai rendszerű oktatás maximális tanulói létszáma összesen: 600 fő

    • 11.1.1 közép – és emelt szintű szakképzés /nappali, esti/
     • szakmacsoportok
      • (15) Közgazdaság
      • (16) Ügyvitel
      • (17) Kereskedelem-marketing,. üzleti adminisztráció
      • (22) Rendészet, honvédelem és közszolgálat
Ssz. Ágazat Szakmacsoport OKJ azonosító Képzés megnevezése Évfolyamok száma Évfolyamok jelölése Munkarend
1. XL. 17 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
2. XXV. 16 54 346 03 Irodai titkár 2 1/13; 2/14 N; E
3. XXVI. 17 54 341 01 Kereskedő 2 1/13; 2/14 N; E
4. XXIV. 15 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
5. XXIV. 15 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
6. XXIV. 15 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
7. XXIV. 15 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 1 1/13 N; E
8. XXVI: 17 54 341 02 Kereskedelmi képviselő 2 1/13; 2/14 N; E
9. XXIV. 15 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 2 1/13;2/14 N; E
10. XXXVIII. 22 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 2 1/13; 2/14 N
11. 19 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 1 1/13 N; E
12. XIII. 7 54 481 02 Gazdasági Informatikus 2 1/13; 2/14 N; E
13. XXIV. 15 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 2 1/13; 2/14 N; E
2017/2018-as tanévtől felmenő rendszerben induló képzések
Ssz. Ágazat Szakmacsoport OKJ azonosító Képzés megnevezése Évfolyamok száma Évfolyamok jelölése Munkarend
1. XXII. 13 54 525 02 Autószerelő 2 1/13; 2/14 N; E
2. XXIV. 15 55 344 04 Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 1/13 N; E
3. 19 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 1 11. N; E
     • 11.1.2 felnőtt általános és középfokú oktatás
      • általános iskolai képzés /esti/
      • gimnáziumi képzés /nappali, esti/
      • szakközépiskolai képzés /nappali, esti/
    • 11.2 Telephelyen (1)
     • Alapfeladatok

1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama: 60 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama: 40 fő

    • 11.2.1 közép – és emelt szintű szakképzés /nappali/
     • Szakmacsoportok
      • (17) Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció
Ssz. Ágazat Szakmacsoport OKJ azonosító Képzés megnevezése Évfolyamok száma Évfolyamok jelölése Munkarend
1. XL. 17 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
    • 11.3 Telephelyen (2)
     • Alapfeladatok

1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, nappali tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama: 35 fő
1/13–3/15. évfolyamos szakközépiskolai, szakmai vizsgára felkészítő, esti tagozatos képzés, délelőtti, délutáni oktatási rendben szakgimnázium kizárólag szakképző évfolyama: 35 fő

    • 11.3.1 iskolai tanműhely – középfokú szakmai gyakorlati képzés /nappali, esti/
     • Szakmacsoportok
      • (17) Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció
Ssz. Ágazat Szakmacsoport OKJ azonosító Képzés megnevezése Évfolyamok száma Évfolyamok jelölése Munkarend
1. XL. 17 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 1/13; 2/14 N; E
    • 11.3.2 felnőtt általános és középfokú oktatás
     • szakközépiskolai gyakorlati képzés nappali és esti tagozaton
 1. Az évfolyamok, osztályok száma, létszáma
  • 12.1 Székhely
Az intézmény évfolyamainak,száma iskolatípusonként
Iskolatípus Évfolyamok száma Tanuló létszám (fő)
Általános iskola (esti) 1.-8. 100
Szakközépiskola (nappali) 13.-14. 120
Szakközépiskola (esti) 13.-14. 40
Gimnázium (esti) 9.-12. 120
Az intézmény évfolyamainak,száma iskolatípusonként,felmenő rendszerben 2017. szeptember 1.-től
Iskolatípus Évfolyamok száma Tanuló létszám (fő)
Szakközépiskola (nappali) 11. 40
Szakközépiskola érettségi (nappali) 11.-12. 40
Gimnázium (nappali) 9.-12. 140
A feladat ellátási hely maximális létszáma: 600 fő.
  • 12.2 Telephely 1
Az intézmény évfolyamainak,száma iskolatípusonként
Iskolatípus Évfolyamok száma Tanuló létszám (fő)
Szakközépiskola (nappali) 13.-14. 60
Szakközépiskola (esti) 13.-14. 40
A feladat ellátási hely maximális létszáma: 60 fő.
  • 12.3 Telephely 2
Az intézmény évfolyamainak,száma iskolatípusonként
Iskolatípus Évfolyamok száma Tanuló létszám (fő)
Szakközépiskola (nappali) 13.-14. 35
Szakközépiskola (esti) 13.-14. 35
A feladat ellátási hely maximális létszáma: 35 fő.

Megjegyzés: A 3000 Hatvan, Tanács út 9. alatt található székhely és a 3000 Hatvan, Tanács út 7. szám alatti 1. sz. telephely oktatásszervezési szempontból egy egységet képez.
A 3000 Hatvan, Nagygombos, 0453/35 hrsz. szám alatti 2. sz. telephely iskolai tanműhelyként funkcionál, ott csak a gyakorlati képzés folyik. Az elméleti képzést az iskola székhelyén és az 1. telephelyén kapják meg a szakközépiskolai tanulók. Ennek következtében a létszámok halmozódást tartalmaznak.

 1. Az iskola által ellátható vállalkozási tevékenységek
  • Az iskola nem folytat vállalkozási tevékenységet.
 2. Az intézmény rendelkezésére álló vagyon
  • Az intézményi alapfeladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre állnak a székhelyen, valamint a telephelyen lévő, a bérleti szerződésben rögzített ingatlanok, eszközök, gépek, berendezések és felszerelések. Az intézmény 3000 Hatvan, Tanács út 9. szám alatti székhelyét képező ingatlan 23 %-ban a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttek Általános Iskolája tulajdonában áll. Az intézmény 3000 Hatvan, Nagygombos, 0453/35 hrsz. szám alatti telephelyét képező ingatlan a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttek Általános Iskolája tulajdonában áll. Az intézmény 3000 Hatvan, Tanács út 9. szám alatti telephelyét képező iskolai helyiségek 77%-át az OK-TAT-60 Kft. bérbe adta a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttek Általános Iskolája részére oktatási feladatok ellátása céljából. Az intézmény 3000 Hatvan, Tanács út 7. szám alatti telephelyét képező iskolai helyiségeket az OK-TAT-60 Kft. bérbe adta a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttek Általános Iskolája részére oktatási feladatok ellátása céljából. A Tudáscentrum a Társadalmi Egyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány véglegesen a középiskola részére átadja a feladatok ellátásához szükséges, az alapítvány és az iskola leltára szerint is nyilvántartott álló- és forgóeszközöket.
 3. A vagyon feletti rendelkezés joga
   Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat szabadon használhatja alapfeladatai ellátásához, valamint azokkal vállalkozást végezhet.
 4. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő normatív feladatok
  • Pedagógus szakvizsga és továbbképzés: 20 fő
  • Osztályfőnöki pótlék kiegészítése: 20 fő
  • Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása: 120 fő
 5. A fenntartó által engedélyezett álláshelyek maximuma
  • Összes dolgozói létszám: 50 fő
  • Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 40 fő
 6. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
  • Az intézmény gazdálkodása az önállóan gazdálkodó egyéb szervezetek számára előírt jogszabályok alapján történik. Az iskola önállóan gazdálkodó, önálló költségvetéssel rendelkezik. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente összeállított és jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A költségvetési támogatást csak az alaptevékenységére, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használhatja fel. Bevételeit növelheti pályázati pénzeszközökkel, támogatásokkal, adományokkal, segélyekkel. Az intézmény éves beszámolóját az iskola honlapján és az iskola székhelyén, a helyben szokásos módon (faliújság) teszi közzé.
 7. Az intézmény felügyeleti szerve
  • Fenntartói felügyelet
   • Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma, 3000 Hatvan, Tanács út 9.
  • Törvényességi felügyelet
   • Heves Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv, 3300 Eger, Kossuth u. 9.
 8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
  • Az iskola igazgatóját az Alapítvány Kuratóriuma bízza meg határozott időre, 5 évre, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízatás pályázat útján történik, és többször is megismételhető.
 9. Az intézmény jogállása
  • Az iskola a nemzeti köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Képviseletére az iskola kinevezett igazgatója jogosult, vagy különleges esetekben az általa megbízott dolgozó.
 10. Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya
  • Az iskola alkalmazottainak jogviszonya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján munkaviszony, ill. polgári jogi jogviszony.
 11. Záradék
  • Ezen alapító okiratot a Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma 2017. május 2.-án kelt 1/2017 (05.02) sz. határozatával fogadta el. Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2017. szeptember 1.-én lép hatályba.