A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Iskolai tanév rendje
Iskolai osztályok
Pénzügyi beszámolók
Az országos mérés-értékelés eredmények /házirendben foglaltak szerint/
Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei /házirendben foglaltak szerint/
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége /házirendben foglaltak szerint/
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai /házirendben foglaltak szerint/
Az osztályozó-, a különbözeti-, a javítóvizsgára vonatkozó általános szabályok /házirendben foglaltak szerint/