Autószerelő

A képzés leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzia szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmiés közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket; gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani; kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert; szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait; eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg; kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot; műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet; munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat; alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket; elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat; a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani; kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat; kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal; szakmai tudását karbantartani és fejleszteni; gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről; rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi bizonyítvány
egészségügyi alkalmassági feltételek

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50% / 50%

Betölthető munkakörök:

Autóbusz-szerelő / Autódiagnosztikai szerelő / Autójavító / Közúti járműszerelő / Teherautó szerelő / Gépjármű diszpécser / Fuvarozási ügyintéző

 


Jelentkezési lap letöltése
/nappali tagozat/