Műszaki informatikus

A képzés leírása:

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas. Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében. A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket. Feladata közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése. Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, amely magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Számítógépet kezelni, üzemeltetni; munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni; alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni; multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; rendszertervezési technikát alkalmazni; meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját; adatbázisokat kezelni; egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani; internetet használni; WEB-oldalt készíteni; számítógépes jelfeldolgozást végezni; üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit; számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni; helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni; berendezéseket szerelni, javítani; számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani; számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni; mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására; értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát.

A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi bizonyítvány

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40% / 60%

Betölthető munkakörök:

Rendszeradminisztrátor / Számítógépes kisegítő technikus / Számítógépes műszaki technikus / Hálózati támogatást nyújtó technikus / Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető / Rendszerfelügyelő informatikus

 


Jelentkezési lap letöltése
/nappali tagozat/