Ösztöndíj kategóriája:
általános ösztöndíj


Az ösztöndíj bemutató leírása:
A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban
felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra
jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik.

Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2023-ban 100 ezer forint).

Az ösztöndíj mértéke:
Ágazati alapoktatásban: 

IntézménytípusÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj összege
Technikumösztöndíj alapjának 8%-a8.000 Ft

Műhelyiskolában:

Képzési formaÖsztöndíj mértékeÖsztöndíj összege
Műhelyiskolaösztöndíj alapjának 16%-a16.000 Ft

Igénybevétel feltételei: 
Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló
megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben az alább felsorolt valamennyi feltétel együttesen teljesül:

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6
 • foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.


Jelentkezési lap/pályázati adatlap: -

További információk: 

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.


Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell
megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.


Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Egyszeri pályakezdési juttatás

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

Ösztöndíj bemutató leírása: 

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint). A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj mértéke: 
Az ösztöndíj mértéke: 
A szakmai vizsga
eredménye
Pályakezdési juttatás mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2a juttatás alapjának 133%-a133.000 Ft
3a juttatás alapjának 184%-a184.000 Ft
4a juttatás alapjának 243%-a243.000 Ft
5a juttatás alapjának 302%-a302.000 Ft

Igénybevétel feltételei: 

Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző
intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben az alább felsorolt
valamennyi feltétel együttesen teljesül:

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.


 
Jelentkezéssel kapcsolatos információk: -
További információk: 


Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a
tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára
történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.


Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.
Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

Egy idézet csak neked:

Egyetlen nap sem vész kárba, melyen tanultál valamit.


David Eddings

Kapcsolat:

info@gblsz.hu
+36 37 540 186
OM: 200584  
Cím: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9.
Az iskola fenntartója: Tudás Centrum
crossmenu